Simon Lundgren

Kumcha

Leken går ut på att vara kvar så länge som möjligt.

Alla deltagare ställer sig i en ring, håller händer framför bröstet och armbågarna rakt utåt åt sidorna Sedan börjar alla samtligt att i takt säga ”Kumcha, kumcha, kumcha osv.” samtidigt som de böjer på knäna och låter armbågarna vikas ner och sedan upp igen.

När man väl hittat en takt och alla är med så är det en person som är vald sedan tidigare som börjar att säga ”Bunny, bunny” och tar då sina händer och gör en rörelse mot munnen som om man har tummvantar på sig. Alltså ska tummen gå ihop med övriga fingrar två gånger (en gång för varje ”bunny”. Därefter vänder den på händerna mot en annan person i ringen och säger ”Bunny, bunny”. Totalt säger denna person ”Bunny” fyra gånger samtidigt som det går två ”Kumcha”. Sedan fortsätter den personen som gjorde ”Bunny”-delen att säga ”Kumcha” med resten av gruppen. Personen som fick ”bunny” skickat till sig gör på samma sätt själv innan den skickar vidare ”bunny” till nästa person.

Under tiden allt detta sker så ska personerna på sidorna av ”bunny-personen” vända sig mot personen och lyfta en hand uppåt och framåt medan den andra handen ska sänkas neråt och bakåt och sedan göra en typ av såg-rörelse med ”spetsig” hand. Under tiden säger dessa personer ”Tiki, tiki”. Sedan byter de hand som är uppe och nere och säger ”Tiki, tiki” igen. Alltså totalt fyra ”Tiki” under tiden som personen i mitten säger ”Bunny”. Allt detta går då i takt med ”Kumcha” vilket gör det till en rolig lek.

Om man gör fel så åker man ut, När det är tre personer kvar så har dessa vunnit.

Andra lekar

Innelekar

Charader

Det viktigaste är att man inte får säga något

Favoriter

Kasta boll

Det blir roligare om man kör flera sekvenser samtidigt