Simon Lundgren

Namn-duell

Gruppen delas upp i 2 lag på varsin sida om en filt. Lagen skickar fram en person var och sedan släpps filten. De två personerna ska så snabbt som möjligt säga namnet på den andra personen. Den som säger först “vinner” över personen på sin sida. Sedan skickar man fram nästa osv.

Andra lekar

Lära-känna lekar

Byta namn leken

Har inte mött en grupp som klarat denna på första försöket