Simon Lundgren

Namn-duell

Gruppen delas upp i 2 lag på varsin sida om en filt. Lagen skickar fram en person var och sedan släpps filten. De två personerna ska så snabbt som möjligt säga namnet på den andra personen. Den som säger först “vinner” över personen på sin sida. Sedan skickar man fram nästa osv.

Andra lekar

Innelekar

Kroppskontakt

Här gäller det att hålla i varandra och tänka tillsammans

Samarbetslekar

Knyta en knut

Vilken knut som det blir på repet bestämmer deltagarna, före eller efter den är slagen