Simon Lundgren

Charader

Ledaren ger en av deltagarna ett ord eller en mening. Deltagaren ska sedan försöka visa med kroppsspråk och gester vad ledaren sa, så att de andra i laget kan gissa vad det handlar om. Inga ord eller ljud är tillåtna, inte heller att rita bokstäver.

Andra lekar

Favoriter

Kasta boll

Det blir roligare om man kör flera sekvenser samtidigt

Lära-känna lekar

Byta namn leken

Har inte mött en grupp som klarat denna på första försöket