Simon Lundgren

Charader

Ledaren ger en av deltagarna ett ord eller en mening. Deltagaren ska sedan försöka visa med kroppsspråk och gester vad ledaren sa, så att de andra i laget kan gissa vad det handlar om. Inga ord eller ljud är tillåtna, inte heller att rita bokstäver.

Andra lekar

Favoriter

Samuraj

Hajja! Så säger alla samurajer