Simon Lundgren

Charader

Ledaren ger en av deltagarna ett ord eller en mening. Deltagaren ska sedan försöka visa med kroppsspråk och gester vad ledaren sa, så att de andra i laget kan gissa vad det handlar om. Inga ord eller ljud är tillåtna, inte heller att rita bokstäver.

Andra lekar

Samarbetslekar

Knyta en knut

Vilken knut som det blir på repet bestämmer deltagarna, före eller efter den är slagen

Favoriter

Kasta boll

Det blir roligare om man kör flera sekvenser samtidigt