Simon Lundgren

Knyta en knut

Barnen ställs på led, antingen ett stort eller två mindre med ett rep i mitten mellan två personer. Barnens uppgift är att utan att släppa varandras händer eller repet få en knut på repet.

Andra lekar

Favoriter

Fotleken

Denna lek fungerar både som en samarbetsövning och en utslagningslek