Simon Lundgren

Knyta en knut

Barnen ställs på led, antingen ett stort eller två mindre med ett rep i mitten mellan två personer. Barnens uppgift är att utan att släppa varandras händer eller repet få en knut på repet.

Andra lekar

Innelekar

Mördarpotatis

Den riktiga frågan är om mördarpotatisar ser ut som vanliga potatisar?

Favoriter

Kasta boll

Det blir roligare om man kör flera sekvenser samtidigt