Simon Lundgren

Knyta en knut

Barnen ställs på led, antingen ett stort eller två mindre med ett rep i mitten mellan två personer. Barnens uppgift är att utan att släppa varandras händer eller repet få en knut på repet.

Andra lekar

Tävlingslekar

Storslem

En rolig lek i stil med ”Under hökens alla vingar”

Innelekar

Kroppskontakt

Här gäller det att hålla i varandra och tänka tillsammans