Simon Lundgren

Fyren

Välj ut en person som ska vara fyr, välj sedan en person som ska vara båt eller skepp. Övriga deltagare kommer att vara stenar.

Fyren väljer en plats där den ska stå ett längre tag. En bit bort (ca 30-50 m) ställer sig båten, personen som är båt får sina ögon förbundna så hen inte ser något. Därefter placerar övriga deltagare som är stenar ut sig huller om buller mellan båten och fyren. Båten ska sedan ta sig till fyren utan att köra på någon sten.

För att hitta till fyren så kommer personen som är fyr att pipa. ”Pip, pip, pip…” Detta ”pip” ska båten gå mot för att komma till fyren. För att undvika stenarna så kommer de under hela tiden att säga ”Swhoosh” som om vattnet slår emot dem. ”Swhoosh, swhoosh, swhoosh…”.

När båten nuddar i en sten så har båten sjunkit och man får välja en ny båt och fyr och kör igen. När båten nuddar i fyren så har personen lyckats och man väljer en ny båt och fyr för att köra en gång till.

Andra lekar

Innelekar

Kumcha

Kumcha, kumcha. Tiki, tiki, tiki, tiki. Bunny, bunny, bunny, bunny

Favoriter

Kasta boll

Det blir roligare om man kör flera sekvenser samtidigt