Simon Lundgren

Kapten Video

Alla står i en ring med ryggen inåt och i mitten står ”Kapten Video”. Kapten Video börjar med att knacka på någons rygg som då vänder sig om och kollar på Kapten Video. Kapten Video börjar nu göra en serie rörelser, sedan byter de plats. Personen till höger vänder sig nu om och personen i mitten gör samma rörelser som han fick av Kapten Video. Detta fortsätter varvet runt. I slutet jämför man Kapten Videos rörelser med den sista personens rörelser för att hur olika de blev.

Andra lekar

Favoriter

Stöten

Man behöver vara ett jämt antal för att leka leken

Innelekar

Kroppskontakt

Här gäller det att hålla i varandra och tänka tillsammans