Simon Lundgren

Byta namn leken

Alla skakar hand med varandra och byter samtidigt namn med den man skakar hand med. När samma person sedan skakar hand använder personen namnet som den fick från förra personen osv. När man fått tillbaka sitt eget namn är man klar

Andra lekar

Tävlingslekar

Storslem

En rolig lek i stil med ”Under hökens alla vingar”

Favoriter

Ninja

Man får endast göra en rörelse. Inte flera på sin tur

Innelekar

Memory

Många har spelat memory, men hur gör man det med människor?