Simon Lundgren

Samuraj

Bilda en ring med alla i gruppen. Stå inte för nära varandra. En person börjar och svingar sitt luft-samurajsvärd (sina två utsträckta armar) mot någon annan person i ringen, personen säger ”Hajja!”. Den personen skyddar sig mot slaget genom att dra upp sitt luft-samurajsvärd (sina två utsträckta armar) ovanför huvudet och säger ”Hajja!”.

Personerna närmast till vänster och höger om personen som blir attackerad ska då rikta ett slag mot magen på personen som blev attackerad och säga ”Hajja!” samtidigt. Men eftersom en samuraj är väldigt vältränad så spänner den magen och klarar slagen.

Därefter fortsätter detta tills någon gör fel. Om man gör fel så får man gå in i mitten och alla höjer sina luft-svärd och nynnar tillsammans den japanska visan och avslutar med att säga ”Hajja!” och hugger den som förlorat. Den som är sist kvar vinner.

Andra lekar

Favoriter

Stöten

Man behöver vara ett jämt antal för att leka leken

Lära-känna lekar

Byta namn leken

Har inte mött en grupp som klarat denna på första försöket

Favoriter

Ninja

Man får endast göra en rörelse. Inte flera på sin tur