Simon Lundgren

Samarbetsövning

Alla barn står i en ring. Ett barn/en ledare får börja och skicka en fot så att den nuddar nästa person i ringens fot. Detta barn ska nu med foten som blivit träffad göra samma sak och skicka den mot någon av nästa persons fötter. Leken fortsätter såhär
runt i ringen och målet är att barnen ska hjälpas åt att hålla uppe varandra när fötterna krånglat in sig i varandra.

Tävling

Man kan göra detta till en tävling också. När man då ramlar så åker man ut. Detta gör att man kanske gör det svårare för sina motståndare.

Andra lekar

Favoriter

Grisleken

Svårt att hålla koll på vilket varv man är på

Innelekar

Charader

Det viktigaste är att man inte får säga något

Samarbetslekar

Fyren

Som lekledare måste du hålla koll på att båten inte kör in i något