Simon Lundgren

Sten-sax-påse duellen

Barnen delas först in i två lag. Sedan görs det upp en fyrkantig plan där lagen börjar bredvid varandra i varsitt hörn. Deltagarna får ställa sig ett led inom laget och när ledaren säger klara färdiga gå börjar de första barnen i vardera led att springa efter banan.

När deltagarna från de två olika lagen möts sker det en sten-sax-påse duell mellan spelarna. Den som vinner får fortsätta framåt och möta nästa duellerande som kommer från det motsatta laget medan förloraren får gå och ställa sig sist i sitt lags kö. Målet med leken är att få en lagkamrat över till det andra laget genom att vinna massor av sten-sax-påse dueller.

Andra lekar

Favoriter

Fotleken

Denna lek fungerar både som en samarbetsövning och en utslagningslek

Tävlingslekar

Storslem

En rolig lek i stil med ”Under hökens alla vingar”

Samarbetslekar

Knyta en knut

Vilken knut som det blir på repet bestämmer deltagarna, före eller efter den är slagen