Simon Lundgren

Följ ledaren

Alla står i en ring förutom en deltagare som får gå iväg från gruppen. Nu utser lekledaren en ledare. Ledaren börjar långsamt göra rörelser som resten av deltagarna härmar. Deltagaren som gick iväg får nu komma tillbaka och ska försöka lista ut vem ledaren är.

Andra lekar

Innelekar

Memory

Många har spelat memory, men hur gör man det med människor?

Samarbetslekar

Knyta en knut

Vilken knut som det blir på repet bestämmer deltagarna, före eller efter den är slagen

Favoriter

Fotleken

Denna lek fungerar både som en samarbetsövning och en utslagningslek