Simon Lundgren

Följ ledaren

Alla står i en ring förutom en deltagare som får gå iväg från gruppen. Nu utser lekledaren en ledare. Ledaren börjar långsamt göra rörelser som resten av deltagarna härmar. Deltagaren som gick iväg får nu komma tillbaka och ska försöka lista ut vem ledaren är.

Andra lekar

Innelekar

Knuten

En bra lek för att öva samarbetet

Innelekar

Mördarpotatis

Den riktiga frågan är om mördarpotatisar ser ut som vanliga potatisar?

Samarbetslekar

Fyren

Som lekledare måste du hålla koll på att båten inte kör in i något