Simon Lundgren

Mördarpotatis

Säg åt barnen att blunda och att den du knackar på blir en mördarpotatis (personen ska hålla det hemligt), alla andra är vanliga potatisar. När du har valt ut en mördarpotatis, ska barnen fortsätta blunda och gå omkring och säga “potatis” (om och
om igen), den som är mördarpotatis ska viska “mördarpotatis” när den “får tag i någon”.

Den personen som blir tagen av mördarpotatisen får då se vem som är mördarpotatis och sedan räkna till 5 och dör sedan (skriker och faller ihop). Den döda potatisen blir då en änglapotatis som hamnar i potatishimlen, änglapotatisarna får övervaka de andra och varna de andra potatisarna genom att vara änglakör (göra opera/änglaljud när man ser att mördarpotatisen närmar sig en vanlig potatis (för att varna sina potatisvänner).

Den potatis som klarar sig längst från mördarpotatisen har vunnit. OBS! Se till att barnen inte går in i något/går för långt bort från gruppen (styr då tillbaka potatisen).

Andra lekar

Favoriter

Samuraj

Hajja! Så säger alla samurajer