Simon Lundgren

Knuten

Alla ställer sig i en ring. Alla blundar och går mot ringens mitt för att fatta två andra lediga händer, en i vardera hand. När alla fått sig två händer öppnar gruppen ögonen och försöker reda upp ”knuten” som bildas utan att släppa taget om varandras händer.

Tips! Om det är för enkelt kan man lägga till att man inte får prata då man ska reda upp ”knuten”.

Andra lekar

Favoriter

Kasta boll

Det blir roligare om man kör flera sekvenser samtidigt

Favoriter

Stöten

Man behöver vara ett jämt antal för att leka leken