Simon Lundgren

Grisleken

Alla ställer sig i en ring. Man håller sedan upp sina händer mot sina grannars händer, du ger båda en high five kan man säga. Sedan räknar man ner från tre och alla börjar med att klappa sina egna händer en gång följt av att klappa sina grannar en gång och åter till sina egna, detta upprepas sedan. Alla ska göra det samtidigt och i takt. En förutbestämd person börjar sedan leken.

Personen som började vänder sig då till sin granne på vänster sida och grymtar som en gris. Grannen ”skickar sedan grymtet” vidare till nästa tills det gått varvet runt.

När det gått varvet runt och kommer tillbaka till den första personen igen så ska man fortsätta hålla takten medan man gör olika klappramsor beroende på vilket varv man är på.

Varv 1: Klappa egna händer – Klappa egna händer under vänster ben – Klappa egna händer – Klappa grannens händer.
Varv 2: Klappa egna händer – Klappa egna händer under vänster ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer under höger ben – Klappa egna händer – Klappa grannens händer.
Varv 3: Klappa egna händer – Klappa egna händer under vänster ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer under höger ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer ovanför huvudet – Klappa egna händer – Klappa grannens händer.
Varv 4: Klappa egna händer – Klappa egna händer under vänster ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer under höger ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer ovanför huvudet – Klappa egna händer – Klappa egna händer bakom ryggen – Klappa egna händer – Klappa grannens händer.

Efter varv fyra lägger man till från varv ett igen. T.ex. Varv 6: Klappa egna händer – Klappa egna händer under vänster ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer under höger ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer ovanför huvudet – Klappa egna händer – Klappa egna händer bakom ryggen – Klappa egna händer – Klappa egna händer under vänster ben – Klappa egna händer – Klappa egna händer under höger ben – Klappa egna händer – Klappa grannens händer.

Problemet med detta är att man åker ut om man gör fel eller om man skrattar. Då börjar man om från varv ett. Målet är att vara sist kvar i leken.

Andra lekar

Favoriter

Kasta boll

Det blir roligare om man kör flera sekvenser samtidigt

Innelekar

Knuten

En bra lek för att öva samarbetet